Địa chỉ: Km 8, Đường Giải Phóng, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: Mr Quang Huy: 096 616 3239

Email: nqhuyford@gmail.com